Szkolenia

Szkolenia z zakresu:

 • bhp (szkolenia okresowe we wszystkich grupach wymienionych w rozporządzeniu dotyczącym szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy);
 • odpowiedzialności za bezpieczeństwo dla osób kierujących pracownikami;
 • przywództwa w bezpieczeństwie;
 • kultury bezpieczeństwa pracy;
 • pierwszej pomocy i ratownictwa;
 • prac na wysokości;
 • prac w przestrzeniach zamkniętych i ograniczonych;
 • ochrony przeciwpożarowej;
 • zagrożeń chemicznych;
 • ratownictwa wysokościowego;
 • ratownictwa chemicznego;
 • prac energetycznych;
 • procedur lockout;
 • prac szczególnie niebezpiecznych;
 • środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Szkolenia nasze prowadzimy w oparciu o innowacyjne i pro aktywne metody szkoleniowe oraz przy pomocy audio – wizualnych, które wpływają na wyobraźnię uczestników, a tym samym na efektywność szkolenia.

Nasi trenerzy są akredytowanymi trenerami w różnych instytucjach m.in. przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

KONTAKT

SIEDZIBA FIRMY
ul. Koksowa 11,
42-202 Częstochowa
Artur Lipowicz
+48 883 663 557
biuro@platformabezpieczenstwa.pl
Joanna Lipowicz
+48 507 792 671
biuro@platformabezpieczenstwa.pl
883 663 557
biuro@platformabezpieczenstwa.pl
ul. Koksowa 11, 42-200 Częstochowa