Dokumentacja

Dokumentacja, którą opracowujemy to:

 • instrukcje i procedury z zakresu bhp;
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego;
 • oceny zagrożenia wybuchem;
 • dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem;
 • dokumentacja z zakresu SEVESO;
 • opinie i analizy z zakresu wypadków przy pracy;
 • opinie z zakresu bezpieczeństwa technicznego maszyn;
 • opinie z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
 • procedury i instrukcje z zakresu prac na wysokości;
 • procedury i instrukcje z zakresu pierwszej pomocy oraz ratownictwa;
 • instrukcje i procedury z zakresu zagrożeń chemicznych.

KONTAKT

SIEDZIBA FIRMY
ul. Koksowa 11,
42-202 Częstochowa
Artur Lipowicz
+48 883 663 557
biuro@platformabezpieczenstwa.pl
Joanna Lipowicz
+48 507 792 671
biuro@platformabezpieczenstwa.pl
883 663 557
biuro@platformabezpieczenstwa.pl
ul. Koksowa 11, 42-200 Częstochowa