Audyty

Audyty z zakresu:

 • bezpieczeństwa pracy;
 • bezpieczeństwa technicznego;
 • wymagań prawnych;
 • wymagań korporacyjnych;
 • bezpieczeństwa pożarowego;
 • zagrożeń chemicznych;
 • prac na wysokości;
 • działania systemu pierwszej pomocy i ratownictwa;
 • zagrożeń wybuchowych;
 • prac energetycznych;
 • procedur lockout;
 • bezpieczeństwa technicznego maszyn;
 • funkcjonowania systemów zarządzania bhp;
 • kultury bezpieczeństwa pracy.

Audyty nasze są permanentne, kompleksowe oraz z zachowaniem najwyższych standardów etycznych i korporacyjnych.

KONTAKT

SIEDZIBA FIRMY
ul. Koksowa 11,
42-202 Częstochowa
Artur Lipowicz
+48 883 663 557
biuro@platformabezpieczenstwa.pl
Joanna Lipowicz
+48 507 792 671
biuro@platformabezpieczenstwa.pl
883 663 557
biuro@platformabezpieczenstwa.pl
ul. Koksowa 11, 42-200 Częstochowa