Produkcja

Manuli Hydraulisc Polska

Kompleksowa obsługa z zakresu BHP, PPOŻ, analizy techniczne z zakresu bezpieczeństwa maszyn, szkolenia BHP oraz doskonalące, wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015

Nordfolien

Kompleksowa obsluga z zakresu BHP, PPOŻ, analizy techniczne z zakresu bezpieczeństwa maszyn

Stolzle

Stałe wsparcie działu bhp w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, analizy techniczne z zakresu bezpieczeństwa maszyn i procesów, szkolenia doskonalące

Manuli Hydraulisc Polska

Kompleksowa obsługa z zakresu BHP, PPOŻ, analizy techniczne z zakresu bezpieczeństwa maszyn, szkolenia BHP oraz doskonalące, wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015

Serix

Kompleksowa obsługa z zakresu BHP, PPOŻ, prawa pracy, analizy techniczne z zakresu bezpieczeństwa maszyn, szkolenia BHP oraz doskonalące.

MM Systemy

Kompleksowa obsługa z zakresu BHP, PPOŻ, prawa pracy, analizy techniczne z zakresu bezpieczeństwa maszyn

Makarony Polskie

Kompleksowa obsługa z zakresu BHP, PPOŻ, prawa pracy, analizy techniczne z zakresu bezpieczeństwa maszyn, szkolenia BHP oraz doskonalące

Koltech

Analizy techniczne z zakresu bezpieczeństwa maszyn pod kątem spełnienia zasadniczych wymagań

Kofama Koźle

Kompleksowa obsługa z zakresu BHP, PPOŻ, prawa pracy, analizy techniczne z zakresu bezpieczeństwa maszyn, szkolenia BHP oraz doskonalące

Izobud

Opracowanie i aktualizacja Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem.

Młyn Dalachów

Opracowanie i aktualizacja Dokumentu Zabezpieczenia przez Wybuchem

Pearl Stream

Opracowanie i aktualizacja Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem

Cemex Polska

Opracowania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa oraz specjalistyczne.

ZF dawniej TRW Polska

Szkolenia z zakresu bhp oraz doskonalące

Broekelmann Polska

Kompleksowa obsługa z zakresu PPOŻ.

Bitunova

Kompleksowa obsługa z zakresu BHP

Borysze oddział NPA Skawina

Kompleksowa obsługa z zakresu bhp

KONTAKT

SIEDZIBA FIRMY
ul. Koksowa 11,
42-202 Częstochowa
Artur Lipowicz
+48 883 663 557
biuro@platformabezpieczenstwa.pl
Joanna Lipowicz
+48 507 792 671
biuro@platformabezpieczenstwa.pl
883 663 557
biuro@platformabezpieczenstwa.pl
ul. Koksowa 11, 42-200 Częstochowa